Open menu

SFSVerzuim.nl


Uw verzuimassistent

SFSVerzuim.nl ondersteunt een kleine tweeduizend bedrijven binnen de schildersbranche, bij het hele proces rondom ziekte en verzuim op de werkvloer.
 

SFSVerzuim.nl biedt een totaal verzuimbegeleidingspakket bestaande uit Arbozorg en ziekteverzuimverzekeringen. Dit pakket is speciaal afgestemd op uw branche en sluit aan op de afspraken binnen de CAO.

Voordelen

  • Speciaal op de schildersbedrijfstak afgestemde oplossingen.
  • Medewerkers van SFSVerzuim.nl kennen uw bedrijfstak.
  • Afrekening van premie per 4 weken achteraf.
  • 1 loket voor aan- en afmelden van personeel en ziek- en herstelmeldingen.
  • Digitaal verzuimdossier.

Meer weten?

Neem contact met ons op via 010 - 288 44 08 of via e-mail.